Calificări Europene pentru Centrele Turistice din România
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

sigle3.png

FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ DUNĂREA - MAREA NEAGRĂ

siglafudmn.jpgdsgn_206_back.jpgdsgn_206_bg_3655.jpginvesteste.png

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

dsgn_206_bg_brown.jpg

Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa Prioritară 5 "Promovarea măsurilor active de ocupare"

Domeniul major de interventie 5.1 "Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare"Titlul Proiectului: "Calificări Europene pentru Centrele Turistice din România"

Contract POSDRU: POSDRU/82/5.1/S/57743Invitatie de Participare - Achizitie Servicii de Publicitate


Anunt de Achizitie Servicii de Publicitate


Invitatia de Participare la achizitia de servicii de publicitate

Erata 1 - prelungire termen


Erata 2 - prelungire termen


Erata 3 - prelungire termen


Erata 4 - prelungire termen